Chủ trương đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Đốc phía nam

Thứ Hai, 12-04-2021, 00:52

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Sông Ðốc phía nam.

Dự án do Công ty cổ phần Ðầu tư xây dựng hạ tầng KCN Sông Ðốc làm chủ đầu tư, được thực hiện tại xã Phong Ðiền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có diện tích 100 ha với nguồn vốn đầu tư 538,6 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định; triển khai dự án phù hợp quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, bảo đảm vị trí dự kiến thực hiện dự án không chồng lấn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp quy định; bảo đảm không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định; phối hợp nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp…

 

PV