Chấp thuận dự án điện mặt trời ở Phước Minh vào quy hoạch điện quốc gia

Thứ Sáu, 10-01-2020, 11:23

NDĐT - Ngày 9-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký văn bản số 70/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và đầu tư kết hợp với hạ tầng lưới điện truyền tải 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Công thương tại văn bản số 8155/BCT-ĐL ngày 28-10-2019 về việc bổ sung nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, kết hợp trạm biến áp 500kV và các đường dây đấu nối vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (sau khi đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 3691/UBND-KTTH ngày 28-8-2019), ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (văn bản số1592/UBKHCNMT14 ngày 16-12-2019) về chủ trương đầu tư nhà máy điện mặt trời kết hợp đầu tư hạ tầng truyền tải điện trên địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 2-12-2019 của Chính phủ về việc ban hành danh mục các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch, Thủ tướng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Công thương tại văn bản nêu trên với các nội dung: Bổ sung dự án nhà máy điện mặt trời quy mô công suất 450MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh; Triển khai đầu tư dự án điện mặt trời nêu trên kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành đồng bộ trong năm 2020 để truyền tải, giải tỏa hết công suất nhà máy điện mặt trời này và các nhà máy điện năng lượng tái tạo khác trong khu vực vào hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương xác định rõ các yêu cầu về phạm vi đầu tư, quản lý vận hành và các vấn đề liên quan khác theo báo cáo tại văn bản nêu trên để hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư, quản lý quá trình đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22-11-2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu xử lý triệt để những vấn đề vướng mắc về giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời đang hoạt động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện để truyền tải hết công suất các nhà máy điện mặt trời đang vận hành thương mại theo quy định, không để xảy ra tình trạng giảm phát các nhà máy điện làm lãnh phí nguồn lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điều kiện khó khăn về cung ứng điện như hiện nay.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dụ án nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nêu trên, kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

*Hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng được tiềm năng và nhu cầu phát triển của năng lượng tái tạo

*Tập trung mọi nguồn lực xã hội để giải tỏa năng lượng tái tạo

GIAI THANH