Cắt giảm vốn đầu tư công những công trình giải ngân chậm

Thứ Sáu, 05-06-2020, 02:42

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch UBND các địa phương có biện pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước trong những tháng cuối năm và thời gian tới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30-9-2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh, kể cả việc điều chuyển vốn cho các bộ, cơ quan, địa phương khác. Các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt, kịp thời tháo gỡ rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công năm 2020 được giao (kể cả số vốn các năm trước được chuyển sang). Các đơn vị cần lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa trong phạm vi địa phương, vùng và quốc gia. Bên cạnh đó, có chế tài xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

PV