Cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ở Hà Tĩnh

Chủ Nhật, 19-01-2020, 20:27

NDĐT - Sau nhiều lần tiến hành gia hạn, đến thời điểm hiện nay, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh và lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo vẫn chưa được hoàn thành. Bên cạnh những tác động ngoài mong muốn, sự chậm trễ này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2010, mặc dù đang còn là tỉnh nghèo nhưng với quyết tâm tạo bước đột phá trong chặng đường phát triển, tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cho những giai đoạn tiếp theo. Tập đoàn Monitor (Mỹ) là đơn vị được lựa chọn để xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 và 2050. Đến tháng 11-2012, quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27-11-2012.

Sau hơn tám năm thực hiện quy hoạch, kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tình hình trong và ngoài nước có nhiều biến động, đặc biệt sau sự cố môi trường biển và dưới tác động của các đợt thiên tai bão lụt, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Hà Tĩnh rơi vào trạng thái tăng trưởng âm (-15,31%) với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm mạnh (-51%). Ngoài ra, số dự án trọng điểm chưa thể triển khai hoặc chậm tiến độ, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn, không còn nhiều yếu tố đột phá thúc đẩy tăng trưởng..., vì vậy tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp hơn với thực tiễn.

Đầu năm 2018, sau một thời gian thương thảo, Công ty TNHH The Boston Consulting Group (BCG) là đơn vị trúng thầu Gói thầu tư vấn rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo thỏa thuận hợp tác ban đầu, đến quý III năm 2018, việc rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo sẽ được hoàn thành. Thế nhưng, đến thời điểm hiện nay, sau ba lần các bên liên quan gia hạn thời gian thực hiện dự án, sản phẩm mong đợi cuối cùng vẫn chưa được hoàn thành.

Theo nhiều ý kiến tâm huyết của người trong cuộc, những đánh giá, rà soát cũng như quan điểm, mục tiêu, giải pháp… mà đơn vị tư vấn nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất có giá trị rất lớn đối với việc hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, trên cơ sở kế thừa, nghiêm túc nhìn nhận những ưu điểm, nhược điểm của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 và 2050 mà tập đoàn Monitor đã xây dựng trước đó thì sự kỳ vọng vào kết quả nghiên cứu, lập quy hoạch mà BCG đang thực hiện là hoàn toàn có cơ sở.

Được biết, thực hiện hướng dẫn của Trung ương về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tập trung tâm huyết, trí tuệ để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025). Dự thảo xây dựng với bố cục hai phần lớn. Phần 1: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, nhìn lại 30 năm Hà Tĩnh tái lập tỉnh; Phần 2: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm hiện nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã được Tiểu ban Văn kiện góp ý lần hai và trình BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

Theo nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và với sự kỳ vọng về những kết quả khả quan cho giai đoạn phát triển sắp tới của Hà Tĩnh, rõ rằng quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội cho giai đoạn kế tiếp được hoàn thành sớm ngày nào sẽ phát huy tác dụng tích cực sớm cho địa phương, bởi khi đã hội tụ được các kết quả nghiên cứu, đóng góp, thậm chí là phản biện một cách khoa học thì kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho giai đoạn kế tiếp sẽ cao hơn.

Bài, ảnh: NGÔ TUẤN