Các loại xăng giảm giá từ 15 giờ

Thứ Năm, 01-08-2019, 16:19

NDĐT- Chiều 1-8, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 316 đồng/lít đến 377 đồng/lít; giảm giá dầu mazut 53 đồng/kg nhưng tăng nhẹ giá dầu hỏa và diesel.

Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu ở mức 500 đồng/lít. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 377 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 316 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 26 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng 7 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 53 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.902 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.919 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.023 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 15.966 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.927 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 1-8-2019.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 2-7, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định tăng các loại xăng từ 626 đồng/lít đến 718 đồng/lít và tăng giá các loại dầu từ 22 đồng/ lít đến 760/kg.

X.B