Ban hành Bộ Tiêu chí OCOP

Thứ Bảy, 24-08-2019, 05:38

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ vừa ký ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ðây là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và từng thời kỳ.

Chương trình OCOP gồm sáu ngành hàng: thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm - nội thất - trang trí; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. Bộ Tiêu chí gồm ba phần, trong đó, các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm) và đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm). Tổng điểm cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và phân thành 5 hạng. Hạng 5 sao có tổng điểm trung bình từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu; hạng 4 sao từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên 5 sao; hạng 1 sao dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP,... Giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong 36 tháng. Các địa phương đã ban hành Bộ Tiêu chí OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, kết quả được bảo lưu đến hết ngày 31-12-2019.

PV