Ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt với hàng hóa nhập từ Cu-ba

Thứ Ba, 07-04-2020, 02:54

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2020/NÐ-CP về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba giai đoạn 2020 - 2023.

Theo đó, rất nhiều hàng hóa được áp dụng mức thuế suất 0% để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu-ba giai đoạn 2020 - 2023. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định phải đáp ứng đủ các điều kiện thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này; được nhập khẩu từ Cu-ba vào Việt Nam; được vận chuyển trực tiếp từ Cu-ba vào Việt Nam (không đi qua lãnh thổ của một nước không phải là thành viên…). Hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam -
Cu-ba và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu VN-CU.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-5-2020.