Bắc Giang đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ Năm, 15-08-2019, 04:55
Chăm sóc vườn hồ tiêu ở Trang trại Hiệp Thành.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. Toàn tỉnh có 392 thủ tục hành chính liên thông giữa các sở, ban, ngành và 85 thủ tục hành chính liên thông giữa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh có hơn một nghìn thủ tục hành chính, áp dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Cuối tháng 7-2019, Trung tâm đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kết nối phần mềm một cửa với ứng dụng Zalo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tới, tỉnh tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giải quyết công việc. Tỉnh sẽ rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận "một cửa" ở các cấp; kiên quyết xử lý công chức bộ phận "một cửa" thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ không đúng mực khi tiếp công dân.

* Ðể phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Ðác Nông đã triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Theo đó, tất cả các hộ gia đình thuộc diện này sẽ được hỗ trợ 40% lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại với mục đích sử dụng vốn phục vụ phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng…) và các dịch vụ nông nghiệp (chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan…).

Sau hơn ba năm triển khai chương trình, toàn tỉnh có hơn 2.800 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ lãi suất vốn vay với tổng số tiền gần 8,5 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có hơn 650 hộ được hỗ trợ vay với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, các huyện Ðác G’Long, Tuy Ðức, Ðác Song có nhiều hộ dân được hỗ trợ nhất.

Ðây là chương trình mang tính đặc thù của tỉnh Ðác Nông, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền đối với công tác phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Tỉnh Ðác Nông hiện có 40 dân tộc cùng chung sống và có tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số rất cao. Chính sách hỗ trợ vốn vay nêu trên đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn vay vốn tại các ngân hàng thương mại để phát triển sản xuất ngành nghề liên quan đến nông nghiệp, nhờ đó tận dụng được những thế mạnh của địa phương, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và giúp nhiều hộ đã thoát nghèo.

PV và TTXVN