Ba tháng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,55 tỷ USD

Thứ Bảy, 28-03-2020, 03:47

Ngày 25-3, Cục Ðầu tư nước ngoài (ÐTNN) cho biết, tổng vốn ÐTNN vào Việt Nam trong quý I-2020 đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 5,5 tỷ USD, tăng 44,8% do có dự án Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn 4 tỷ USD. Tổng vốn điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 1,07 tỷ USD, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, có 2.523 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ÐTNN với tổng giá trị vốn góp gần 2 tỷ USD, tăng 52,6% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 34,4% giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 3,85 tỷ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ. Tính lũy kế đến ngày 20-3-2020, cả nước có 31.665 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 370 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt 215,63 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

PV