Ðầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ledana

Thứ Năm, 04-06-2020, 02:31

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ledana. Theo đó, khu công nghiệp có diện tích 424,54 ha tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, tổng vốn đầu tư của dự án này là 1.200 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 200 tỷ đồng).

Công ty cổ phần quốc tế Lê Ðại Nam là nhà đầu tư. Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. Về tiến độ thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh rút ngắn tiến độ thực hiện; bảo đảm tiến độ góp vốn chủ sở hữu và tiến độ huy động các nguồn vốn khác phù hợp với tiến độ giao đất, cho thuê đất. Ðồng thời, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định.