4 tháng, TKV nộp ngân sách 6.600 tỷ đồng

Thứ Hai, 03-05-2021, 00:59

Ngày 2-5, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 4 tháng qua, toàn Tập đoàn sản xuất hơn 13,6 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm; tiêu thụ gần 14 triệu tấn, doanh thu ước đạt 38.610 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động hằng tháng đạt 12,7 triệu đồng. 

Kết quả này thể hiện nỗ lực rất lớn của TKV trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế biến động mạnh do dịch Covid-19, nhu cầu than cho điện ở trong nước giảm sút. TKV phấn đấu trong tháng 5 khai thác 3,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,3 triệu tấn; sản xuất 117 nghìn tấn a-lu-min; sản xuất 970 tỷ kW giờ điện, 650 tấn đồng tấm,…

PV