3.400 tỷ đồng xây dựng hai tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thanh Hóa

Thứ Hai, 25-05-2020, 02:23

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (Thanh Hóa) theo hình thức đối tác công - tư, hợp đồng BOT.

Ðoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn dài 12,3 km, đoạn tuyến Quảng Xương - Tĩnh Gia dài 17,2 km, tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, trong đó, ngân sách T.Ư hỗ trợ 1.400 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Thanh Hóa 980 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư 1.020 tỷ đồng. Về phương án tài chính, nhà đầu tư được xây trạm thu phí hoàn vốn đối với phần vốn đã đầu tư xây dựng.

Thời gian dự kiến thu phí là 24 năm 2 tháng (từ năm 2023 đến năm 2047). Thời gian chính thức sẽ được xác định thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, hoàn thành đúng tiến độ; triển khai theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.

PV