11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 255 tỷ USD

Thứ Tư, 02-12-2020, 04:08

Tổng cục Thống kê công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 24,8 tỷ USD, giảm 9% so tháng 10 và tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2019.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ USD, tăng 1,6%, chiếm 28,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,6 tỷ USD, tăng 6,9%, chiếm 71,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong 11 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có sáu mặt hàng xuất khẩu hơn 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua với kim ngạch đạt 69,9 tỷ USD, tăng 25,7% so cùng kỳ; tiếp đến là Trung Quốc đạt 43,1 tỷ USD, tăng 16%; thị trường EU đạt 32,2 tỷ USD, giảm 2,4%; thị trường ASEAN đạt 20,9 tỷ USD, giảm 10,6%; Hàn Quốc đạt 17,7 tỷ USD, giảm 2,7%; Nhật Bản đạt 17,3 tỷ USD, giảm 6,5% so cùng kỳ.

PV