Hợp tác tài chính bền vững trong ASEAN

Thứ Năm, 24-09-2020, 20:58
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh:VGP.

Ngày 24-9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN.

Năm 2020, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Theo đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN, phối hợp với nước thành viên ASEAN triển khai các hoạt động hợp tác tài chính và ngân hàng trong năm.

Với chủ đề quốc gia ASEAN của Việt Nam năm 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề xuất hai sáng kiến ưu tiên là “Tài chính bền vững trong ASEAN” và “Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực”. Đây là sự kiện quan trọng nhất của Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN trong năm 2020.

Bộ Tài chính cho biết, Hội nghị là diễn đàn để các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính - tiền tệ ASEAN. Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề dư luận quan tâm như: Mối quan hệ giữa hợp tác ngân hàng - tài chính; các sáng kiến ưu tiên của Việt Nam trong kênh hợp tác tài chính đang thúc đẩy trong năm 2020.

Đối với trụ cột Kinh tế ASEAN, Việt Nam đưa ra 13 sáng kiến ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, thương mại hàng hóa, năng lượng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, phát triển bền vững, tài chính, thống kê, du lịch, đổi mới sáng tạo… Đối với Tiến trình Hội nghị, Bộ Tài chính đã xây dựng và phát triển sáng kiến ưu tiên “Tài chính bền vững trong ASEAN” nhằm thúc đẩy tài chính bền vững của khu vực thông qua việc phát triển thị trường vốn bền vững, khuyến khích các nước ASEAN phát hành bộ ba trái phiếu áp dụng theo tiêu chuẩn khu vực gồm: Trái phiếu xanh ASEAN (GBS), Trái phiếu xã hội ASEAN (SBS) và Trái phiếu bền vững ASEAN (SUS)….

Hợp tác tài chính ASEAN là tiến trình hợp tác có tính tiếp nối các hoạt động hợp tác tài chính qua các năm. Ngoài ưu tiên thuộc trụ cột Kinh tế ASEAN, Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục tiếp nối các sáng kiến đang triển khai định kỳ. Trên cơ sở thực tiễn khu vực và các kết quả đạt được, Việt Nam đang tập trung ưu tiên thúc đẩy vào các lĩnh vực mở rộng hợp tác thuế, hải quan, tự do hóa dịch vụ tài chính, tăng cường tài chính bền vững và tiếp tục thúc đẩy tài chính cơ sở hạ tầng. 

Theo tiến trình, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN lần thứ 6 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 1 và 2-10, tại Hà Nội.

SÔNG TRÀ