Nghiên cứu kỹ phạm vi điều chỉnh Dự thảo thông tư chứng nhận xuất xứ

Thứ Hai, 11-11-2019, 14:43
Bộ trưởng Công thương giải trình chất vấn đại biểu sáng 7-11. (Ảnh: DUY LINH)

NDĐT - Sáng 7-11, trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết cần nghiên cứu kỹ phạm vị điều chỉnh Thông tư hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhằm tránh ảnh hưởng đến việc được chứng nhận ưu đãi của các sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài có xuất xứ của Việt Nam.

Chủ động xây dựng khung pháp luật quản lý

Giải trình quan tâm của các đại biểu về vấn đề liên quan đến việc quản lý xuất xứ cũng như xuất xứ của Việt Nam, chống lại gian lận thương mại và gian lận xuất xứ, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, hiện Việt Nam đang thực thi hàng loạt các quy định của luật pháp rất quan trọng liên quan đến vấn đề tiêu thụ ở thị trường trong nước cũng như trong hoạt động xuất, nhập khẩu.

Cụ thể: Luật Quản lý về ngoại thương; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Hải quan và các Nghị định hướng dẫn phạm vi quản lý địa bàn hàng hải quan cũng như các loại hàng hóa nhập khẩu liên quan đến Luật Hải quan; Luật Quản lý thuế; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 43 cũng trong khuôn khổ của luật này.

“Đây là những văn bản liên quan đến việc điều chỉnh các hoạt động trong thương mại, kể cả trong nước cũng như liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế,” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải thích.

Dẫn việc chủ đông tham mưu ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết nội dung của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ trưởng Công thương cho biết đây là một Nghị định rất quan trọng.

Nghị định “hướng dẫn các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về thương mại quốc tế và quy định về cấp các chứng nhận xuất xứ (CO), tạo cơ sở để cấp xuất xứ Việt Nam cho các sản phẩm xuất khẩu đi các thị trường mà Việt Nam được hưởng các ưu đãi qua các Hiệp định,” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải thích.

Ngoài ra, theo Bộ Trưởng Công thương, Bộ cũng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các cộng đồng doanh nghiệp để phòng tránh, ngăn chặn hành vi truyền tải hàng hóa và gian lận thương mại,

“Đặc biệt, mới đây bộ cũng đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 84 ngày 04-7-2019 Đề án để tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”, Bộ trưởng Công thương nhấn mạnh.

“Với mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước đối với tất cả các khâu liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư của nước ngoài để ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại”, Bộ trưởng Công thương nêu rõ.

Tránh ảnh hưởng đến lợi ích thương mại quốc tế

Đề cập đến các vụ việc gian lận xuất xứ, lừa dối người tiêu dùng trong thời gian qua, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhận định trong quá trình triển khai Nghị định 43 quy định những nội dung điều chỉnh trong việc chứng nhận nhãn mác cũng như xuất xứ hàng hóa các sản phẩm lưu thông trong nước có xuất hiện vướng mắc.

Việc giao trách nhiệm cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất tự kê khai và ghi nhãn mác hàng hóa cũng như phần xuất xứ hàng hóa đã có dấu hiệu gian lận thương mại và gian lận xuất xứ, lừa dối người tiêu dùng. Việc chưa rõ ràng trong việc hướng dẫn ghi xuất xứ với hàm lượng như thế nào trong phần giá trị gia tăng trong sản xuất đồ nội địa cũng dẫn đến vướng mắc cho một số doanh nghiệp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết đã chủ động báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ từ năm 2018 về việc xây dựng văn bản pháp quy để hướng dẫn cụ thể hơn nữa trong việc ghi chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và lưu thông tại thị trường trong nước.

“Sau gần một năm xây dựng chúng tôi cũng đã hoàn thành Dự thảo thông tư hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho sản phẩm lưu thông tại thị trường trong nước và đang tổ chức lấy ý kiến đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông, tổ chức lấy ý kiến phản biện của xã hội, của doanh nghiệp, người dân, các tổ chức” - Bộ trưởng Công thương nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết có một số ý kiến cho thấy phạm vi điều chỉnh của thông tư này cần phải nghiên cứu kỹ hơn nữa để tránh ảnh hưởng đến các lợi ích của Việt Nam trong các hoạt động thương mại quốc tế.

“Bởi vì thông tư này và các thông tư hướng dẫn Nghị định 31 sẽ đều có chung nền tảng là dựa trên Bộ quy tắc xuất xứ và của Tổ chức thương mại thế giới và của thuế hải quan hướng dẫn. Vì vậy, nếu các tổ chức nước ngoài căn cứ vào đây để có thể siết chặt hơn nữa hoặc gây khó khăn trong việc được chứng nhận ưu đãi của các sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài có xuất xứ của Việt Nam. Đây là vấn đề chúng ta cũng cần phải nghiên cứu” - Bộ trưởng Công thương giải thích.

NHÓM PHÓNG VIÊN; ẢNH: DUY LINH