Lập lại kỷ cương trong hoạt động thương mại điện tử

Thứ Sáu, 08-03-2019, 18:52
Đồng chí Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

NDĐT – Chiều ngày 8-3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi họp lấy ý kiến các bộ, ngành trong việc hoàn thành Kế hoạch lập lại trật tự, kỉ cương trong hoạt động thương mại điện tử, làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững.

Cụ thể, Kế hoạch lần này được đưa ra lấy ý kiến nhấn mạnh việc tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, các bộ, ngành, lực lượng chức năng trung ương và địa phương được phân công thực hiện kế hoạch phải phân định đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh chồng chéo; nâng cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật; Quá trình thực hiện Kế hoạch không gây tác động xấu đến thị trường, không làm ảnh hưởng, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Kế hoạch nhấn mạnh việc rà soát, phân loại danh sách các Website, ứng dụng thương mại điện tử, các mặt hàng và hành vi vi phạm phổ biến để đánh giá đúng thực trạng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật, xây dựng các giải pháp tổng thể để bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật cho các lực lượng chức năng trong việc thu thập thông tin, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

Các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc; báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh và báo cáo định kỳ hằng quý, sáu tháng, năm gửi về Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để chỉ đạo.

Kế hoạch sẽ được triển khai từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021.

GIAI THANH