Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ Ba, 15-09-2020, 00:42

Ngày 14-9, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” với chủ đề: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. 

PV