Trường đại học Điện lực tiếp tục khắc phục một số sai phạm trong công tác tuyển sinh và quản lý tài chính

Thứ Năm, 15-04-2021, 06:36

Chiều 14-4, tại Hà Nội, Trường đại học Điện lực cho biết, ngay sau khi có kết luận thanh tra về về nội dung tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, bổ nhiệm sử dụng cán bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, xây dựng cơ bản thời gian qua, nhà trường đã quyết liệt xử lý; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; thành lập tổ đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, đến nay đã thực hiện nhiều nội dung. 

Theo kết luận xác minh các nội dung nói trên của Bộ Công thương ngày 29-3-2021, căn cứ hồ sơ, tài liệu do Trường đại học Điện lực cung cấp, xác nhận và kết quả xác minh cho thấy: một số nội dung đơn phản ánh là đúng thực tế, một số nội dung đúng về mặt hiện tượng nhưng chưa đúng về bản chất sự việc, có nội dung chưa đầy đủ cơ sở. Một số sai phạm cũng đã được nêu trong các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Đối với công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo và giảng dạy, nhà trường cần tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm trong công tác đào tạo, tuyển sinh, giảng dạy. Trong khi đó, về công tác tài chính, cần khẩn trương rà soát, xác định lại hậu quả, mức độ vi phạm trong việc tổ chức hội nghị khoa học năm 2016 làm căn cứ xem xét, xử lý đối với các cá nhân liên quan. Tiếp tục rà soát, kiểm tra các khoản thu không có trong quy chế nhà trường; ngăn chặn phát sinh việc thu tiền trái quy định.

Các đơn vị của Bộ Công thương như: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch, Thanh tra Bộ theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra Trường đại học Điện lực thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền về công tác tài chính - kế toán và vụ việc mua, lập kế hoạch đầu tư, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam.

TS Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực cho rằng, trước thông tin nhà trường cấp bằng tốt nghiệp sai là không đúng, bởi trong kết luận thanh tra không nói trường cấp bằng sai mà là một số trường hợp tuyển sinh đầu vào dưới điểm trung bình nhưng trên điểm sàn (ngưỡng bảo đảm đầu vào) được xác định lỗi thuộc về nhà trường, những cán bộ vi phạm đã được xử lý, kỷ luật từ năm 2016. Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn thực hiện, đến nay, một số sinh viên trúng tuyển có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường hoặc không có dữ liệu điểm trúng tuyển (năm 2013) nhưng bảo đảm ngưỡng đầu vào, bảo đảm đủ điều kiện đều được cấp bằng tốt nghiệp.

Về công tác quản lý tài chính, cụ thể là tổ chức hội nghị khoa học (năm 2016) cũng được xác định số tiền thất thoát, sai phạm. Qua rà soát, phát hiện các khách mời là chuyên gia nước ngoài mặc dù không tham gia hội thảo khoa học hoặc tham gia nhưng không thông báo, không ăn, ở nơi nhà trường đặt cho nên đơn vị cung cấp dịch vụ (do nhà trường thuê) không nắm được dẫn đến thu, chi không đúng. Việc này, nhà trường đã kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan, một số cán bộ đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Ngoài ra, trường chưa thực hiện đúng quy định pháp luật trong dự án đầu tư mua Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam (năm 2011); vi phạm quy định về đầu tư khi chưa khi chưa được phê duyệt của cấp trên…. Trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, sai phạm nói trên thuộc về Ban giám hiệu nhà trường, gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh, các thành viên thuộc hội đồng tuyển sinh và một số cán bộ ở các phòng, khoa ở thời điểm xảy ra vi phạm, sai phạm.

Theo lãnh đạo Trường đại học Điện lực, các sai phạm, vi phạm được xác định xảy ra từ nhiều năm, thời điểm lãnh đạo trước. Trong thời gian tới, Trường đại học Điện lực tiếp tục khắc phục những vi phạm, sai phạm theo kết luận thanh tra; xử lý kỷ luật những cán bộ vi phạm để ổn định tổ chức; làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, quản lý, tuyển sinh.

QUÝ TÙNG