Tọa đàm trực tuyến về giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ

Thứ Tư, 09-10-2019, 04:01

Thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, ngày 8-10, Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay".

Tham dự tọa đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người làm công tác tuyên giáo và một số tấm gương thanh niên tiêu biểu tập trung nêu bật tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; đánh giá việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, những vấn đề đặt ra trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay; trao đổi kinh nghiệm của đảng viên trẻ, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những mô hình mới, sáng tạo và sự nỗ lực phấn đấu trong phong trào thi đua yêu nước, tạo sức thu hút, lan tỏa đối với cộng đồng từ các hoạt động cụ thể. Tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên cũng như chính thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhân lên hành động trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước.

PV