Tiến tới xây dựng ĐH ảo đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Ba, 25-04-2017, 09:54

NDĐT- Ngày 25-4, Viện đại học (ĐH) Mở Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án “Đầu tư hạ tầng và triển khai đào tạo theo phương thức E-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội” do Hàn Quốc tài trợ.

Theo TS Trương Tiến Tùng, Giám đốc Viện ĐH Mở Hà Nội, mục tiêu cuối cùng của dự án nhằm xây dựng ĐH ảo (Cyber University) đầu tiên tại Việt Nam được hình thành dựa trên nền tảng công nghệ và con người. Dự án nhằm tạo tiền đề để Viện ĐH Mở Hà Nội sẽ có cơ hội tiến thêm một bước đến năm 2020 trở thành nhà trường có ĐH ảo (Cyber University) như các trường của các nước tiên tiến trên thế giới, phù hợp chiến lược phát triển ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trở thành đơn vị dẫn đầu trong khối các trường đại học có đào tạo bằng phương thức trực tuyến (E-Learning). Đáng chú ý, dự án được triển khai theo hình thức cuốn chiếu vừa thực hiện vừa khai thác theo các nhiệm vụ đã được nêu lên trong bản kế hoạch tổng thể. Từ các hạng mục của dự án, như trang thiết bị; phần mềm quản trị đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực… đã được nhà trường vận dụng và huy động để xây dựng bài giảng, phát triển nội dung, tổ chức đào tạo trực tuyến. Quá trình triển khai đã góp phần giúp loại hình đào tạo trực tuyến của nhà trường phát triển với qui mô sinh viên ngày càng tăng.

Công sứ Tổng lãnh sự Hàn Quốc Park Sang-sik phát biểu tại buổi lễ cho biết: Dự án đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo trực tuyến (E-Learning) của Viện ĐH Mở Hà Nội, nâng cao chất lượng đào tạo từ xa của Việt Nam. Thông qua việc xây dựng thành công mô hình ĐH ảo Hàn Quốc tại Viện ĐH Mở Hà Nội, dự án được kỳ vọng sẽ bồi dưỡng được nhiều nhân tài cho Việt Nam, phát triển công nghệ E-learning cùng các học liệu điện tử chất lượng cao.

Dự án “Đầu tư hạ tầng và triển khai đào tạo theo phương thức E-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ với tổng số vốn gồm 3 triệu USD vốn ODA do Hàn Quốc tài trợ và 13 tỷ đồng vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án trang bị 7 máy chủ và các thiết bị phụ; 8 phòng học máy tính đa năng đặt tại 7 địa phương; 2 phòng phát triển hệ thống và nội dung; 3 phòng studio… Ngoài ra, trong phát triển hệ thống xây dựng và chuyển giao 2 hệ thống AAIS (hệ thống quản lý đào tạo) và LMS (hệ thống quản lý học tập) hiện đại, nhiều tính năng hỗ trợ quá trình đào tạo và học tập của sinh viên.

XUÂN KỲ