Thêm bốn chương trình của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn AUN-QA

Thứ Năm, 25-02-2021, 13:44
Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Ngày 25-2, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa có thêm bốn chương trình đạt chuẩn AUN-QA.

Cụ thể, gồm chương trình: Khoa học vật liệu (Trường đại học Khoa học tự nhiên), Lịch sử (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Hệ thống thông tin quản lý (Trường đại học Kinh tế - Luật) và Kỹ thuật Phần mềm (Trường Đại Công nghệ thông tin) được AUN chính thức công nhận đạt chuẩn AUN-QA.

Đến nay, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 53 chương trình đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Theo kế hoạch sẽ có 12 chương trình tiếp theo thuộc tất cả bảy trường đại học thành viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham gia đánh giá AUN-QA trong năm 2021.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA do mạng lưới các trường đại học Đông - Nam Á (ASEAN University Network) ban hành với mục tiêu thúc đẩy quá trình bảo đảm chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến việc liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa các trường trong mạng lưới.

CAO TÂN