Tập trung thanh tra các vấn đề “nổi cộm” về giáo dục đầu năm học

Thứ Bảy, 28-09-2019, 08:51
(Ảnh minh hoạ)

NDĐT- Công tác thanh tra, kiểm tra đầu năm học 2019-2020 sẽ được tập trung vào các vấn đề như: Sai phạm trong tổ chức dạy thêm, học thêm; thu - chi đầu năm học; hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi Chánh Thanh tra các sở GD-ĐT về việc triển khai công tác thanh tra đầu năm học 2019-2020. Theo đó, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT yêu cầu Chánh Thanh các sở GD-ĐT tham mưu Giám đốc sở triển khai công tác thanh tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương.

Trước mắt, cần tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm, thu - chi đầu năm học; hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Đối với công tác thu - chi dịp đầu năm học mới, việc thanh tra phải bám sát Công văn số 1052/2019 của Bộ GD-ĐT, về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT trong năm học 2019-2020.

Đồng thời, các sở GD-ĐT phải công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Kết quả thanh tra, kiểm tra đầu năm học 2019-2020 phải được báo cáo tới Bộ GD-ĐT trước ngày 30-10.

THANH XUÂN - Ảnh: THUỶ NGUYÊN