Tập huấn cho giáo viên về giảng dạy giáo dục giới tính, tình dục toàn diện

Thứ Năm, 04-06-2020, 15:03
Giáo viên tham gia tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới (Ảnh minh hoạ: ETEP)

NDĐT - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tập huấn cho giáo viên cấp THPT, cán bộ quản lý giáo dục về lồng ghép vào bài giảng các nội dung giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Chương trình tập huấn do Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phối hợp Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 tổ chức, tập huấn cho đại diện của 63 tỉnh, thành phố, chia theo các đợt được trong thời gian từ ngày 12 đến 24-6.

Chương trình sẽ cung cấp các nội dung cốt lõi về giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc lĩnh vực giáo dục giới tính và tình dục toàn diện theo Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện của UNESCO cho giáo viên, cán bộ quản lý cấp THPT và giảng viên các trường sư phạm, đồng thời định hướng cho các giáo viên về phương pháp dạy học và đánh giá học sinh về lĩnh vực này trong đổi mới giáo dục phổ thông.

Trong ba ngày tập huấn, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục sẽ nghiên cứu và xây dựng tài liệu hướng dẫn giảng dạy và được tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng giáo dục giới tính tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong đổi mới giáo dục phổ thông.

Theo ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT, nội dung “Giáo dục giới tính, tình dục toàn diện” là hướng dẫn kỹ thuật quốc tế của UNESCO về các vấn đề về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, các vấn đề liên quan đến giới, giới tính, kỹ năng sống để được an toàn, hạnh phúc”

“Đây là nội dung rất cần quan tâm đúng mức trong trường THPT hiện nay”, Cục trưởng cho biết.

HOA LÊ