Tăng nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non

Thứ Hai, 14-09-2020, 01:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2020/NÐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Theo đó, Chính phủ chủ trương tăng cường nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất theo các chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp giáo dục mầm non, bảo đảm yêu cầu đến năm 2025 đạt một phòng/nhóm, lớp. Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, ít nhất bằng 2,4 triệu đồng/một tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá năm lần mức hỗ trợ nêu trên/một tháng và không quá chín tháng/năm học. Trẻ em có cha, mẹ hoặc có người chăm sóc, nuôi dưỡng thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn; là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng; trẻ em là con liệt sĩ, con bệnh binh;… được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2020.