Tám nội dung thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

Thứ Ba, 30-06-2020, 10:15
(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị hướng dẫn thực hiện thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giúp các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy chế thi; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy chế, chính sách liên quan kỳ thi. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế thi. Việc thanh tra, kiểm tra thi tập trung vào tám nội dung: Chuẩn bị tổ chức thi; coi thi; chấm bài tự luận; chấm bài trắc nghiệm; xử lý vi phạm quy chế thi và cập nhật điểm thi; phúc khảo bài thi tự luận; phúc khảo bài thi trắc nghiệm; xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra làm việc liên tục tại vị trí được phân công. Người tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước…

PV