Sắp xếp điểm thi phù hợp với điều kiện của địa phương

Chủ Nhật, 02-08-2020, 03:21

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có một số lưu ý với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh tại các địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh tập huấn cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia nắm vững nghiệp vụ tổ chức; lưu ý một số kỹ năng phát hiện thiết bị gian lận dùng công nghệ cao, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình coi thi; nên có bài kiểm tra sau đợt tập huấn để thay thế cán bộ, giáo viên không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, sắp xếp điểm thi phù hợp điều kiện của địa phương, có thể gộp các điểm thi có ít thí sinh đăng ký dự thi hoặc điều kiện đi lại khó khăn, có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai bất thường. Có phương án dự phòng để sẵn sàng tổ chức thi cho các thí sinh trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19.

PV