Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ GD-ĐT

Thứ Sáu, 25-09-2020, 17:07
Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng GD-ĐT Ngô Thị Minh (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 2727 về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và bốn Thứ trưởng.

Theo Quyết định, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ thực hiện lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GD-ĐT; tổ chức cán bộ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và các địa bàn thành phố trực thuộc T.Ư.

Bộ trưởng cũng kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh T.Ư, quân khu; Ủy viên Thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên Ủy ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật T.Ư…

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học; Giáo dục thường xuyên; Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Phân luồng và hướng nghiệp học sinh; Giáo dục dân tộc; Quản lý chất lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Khoa học, công nghệ và môi trường; Hợp tác quốc tế trong GD-ĐT; Ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính ngành; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Phát triển ngành sư phạm; Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; Xã hội hóa giáo dục; Phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu;Thanh tra; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; Báo chí, truyền thông giáo dục; Xuất bản; Bảo đảm cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; Công tác Đảng và Đoàn thanh niên; Công tác công đoàn cơ quan Bộ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Thi đua - khen thưởng; Giáo dục thể chất; Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Công tác phụ nữ của ngành; Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quyết định phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Bộ GD-ĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 23-9.

HOA LÊ