Những bất cập được tháo gỡ

Thứ Ba, 02-03-2021, 01:24

Biết tin Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) ban hành các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục với nhiều nút thắt đã được tháo gỡ, nhất là việc chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên, cô bạn thân học cùng đại học giờ đã là giáo viên một trường THCS ở một huyện thuộc tỉnh Hà Nam gọi điện vui mừng:

- Ðây đúng là mong mỏi của giáo viên chúng mình.

- Có thêm trình độ tin học, ngoại ngữ cũng tốt chứ - Tôi nói.

- Ðúng là có thêm chuyên môn cũng tốt nhưng bao năm nay, những tấm chứng chỉ mang tính hình thức, phục vụ mục đích bổ sung hồ sơ chứ không giúp giáo viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Thay vì dành thời gian lo chứng chỉ, nên tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều - bạn trả lời.

Thực tế những năm qua cho thấy, việc triển khai quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên đã bộc lộ những bất cập, tạo ra cơ hội cho những người không học thực chất mà chủ yếu tích lũy đủ văn bằng, chứng chỉ, một số người có được bằng các “gói chống trượt”; các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng không có chất lượng thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không đúng quy định, nạn mua bán chứng chỉ tràn lan gây bức xúc trong xã hội. Theo các chuyên gia giáo dục, quy định không yêu cầu bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tháo gỡ nút thắt quan trọng nhằm ngăn chặn nạn mua bán văn bằng, chứng chỉ. Trong quá trình đào tạo, giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ở những mức độ khác nhau, nên việc tiếp tục phải bồi dưỡng thêm để có chứng chỉ là chưa thiết thực. Vì vậy, những nội dung về ngoại ngữ, tin học cần được tính toán để đưa vào chương trình đào tạo giáo viên một cách phù hợp. Ðồng thời, từng nhà trường, từng tổ bộ môn cần rà soát các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, bố trí, phân công, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới.

Quỳnh Nguyễn