Ngành học mới: Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên, môi trường

Chủ Nhật, 26-01-2020, 09:28
Sinh viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên thực hành trong phòng thí nghiệm (Ảnh: VNU)

NDĐT- Từ năm học 2020-2021, một ngành học mới là Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức mở tuyển sinh. Đây là ngành học đầu tiên thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường đáp ứng yêu cầu của cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Theo thông tin từ ĐHQGHN, quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường từ lâu đã trở thành quy định bắt buộc đối với các nhà máy, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế… Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường với việc áp dụng hàng loạt các công nghệ hiện đại, như: mạng lưới quan trắc tự động, quan trắc theo thời gian thực, công nghệ địa không gian (GIS, RS, GPS, UAV…), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), dữ liệu lớn (Big data)… sẽ góp phần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và liên tục về hiện trạng tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý và ra quyết định nhanh và chính xác.

Trước nhu cầu cấp bách của xã hội, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) mở ngành đào tạo mới là Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2020-2021. Ngành học này phù hợp với các bạn yêu thích và đam mê lĩnh vực công nghệ tài nguyên - môi trường. Theo học ngành này, sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành về xây dựng và phát triển công nghệ quan trắc và giám sát môi trường, công nghệ giám sát tài nguyên, thiên tai, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và phân tích cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Hoàn thành chương trình học sinh viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng đảm nhận các công việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, các bộ ban ngành liên quan, tổ chức phi chính phủ hoặc có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cả nước. Cơ hội học tập sau đại học ở trong nước và quốc tế cũng rộng mở đối với sinh viên tốt nghiệp.

THANH XUÂN