Khuyến học, khuyến tài trên quê hương đất Tổ

Thứ Ba, 29-09-2020, 03:50

Là tỉnh trung du, miền núi cho nên đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Phú Thọ đã thu được nhiều kết quả khả quan, trở thành điểm sáng của cả nước.

Trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, các cấp hội là nòng cốt đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển rộng khắp, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ 970 hội viên ngày đầu thành lập, đến nay, toàn tỉnh đã có 13 hội cấp huyện, 225 hội cấp xã, 5.551 chi hội, ban khuyến học, với hơn
410 nghìn hội viên (đạt 28,04% dân số).

Cẩm Khê là một trong những địa phương có phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiêu biểu của tỉnh. Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cẩm Khê Phùng Hữu Nghị chia sẻ, để hoạt động đi vào chiều sâu, Hội Khuyến học huyện đã xây dựng phong trào học tập trong từng gia đình, dòng họ, cộng đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh các giáo viên, học sinh, các mô hình học tập có thành tích tiêu biểu. Từ năm 2015 đến nay, hội đã khen thưởng gần 1.000 gương tiêu biểu với kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Tại huyện miền núi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Ðương cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, Hội Khuyến học huyện Thanh Sơn luôn là nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Hội còn chủ động xây dựng chương trình phối hợp các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đưa nhiệm vụ khuyến học thành tiêu chuẩn để bình xét các phong trào thi đua yêu nước của mỗi đơn vị, địa phương. Ðến nay, toàn huyện có 23 hội khuyến học xã, thị trấn, 423 chi hội, ban khuyến học với hơn 31 nghìn hội viên, chiếm hơn 23% dân số. Hằng năm, hội khuyến học các cấp đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các giáo viên, học sinh có thành tích trong công tác giảng dạy và học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải cho biết, trong những năm qua, với phương châm: "Học cho mình và mọi người chung quanh hạnh phúc, học tập suốt đời, chìa khóa của mọi thành công", các cấp hội đã chú trọng xây dựng các mô hình học tập, xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các cấp hội đã sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng và mô hình hóa các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần duy trì quy mô, tăng thêm các điều kiện thuận lợi, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, đóng góp vào nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tiêu biểu là các hoạt động vận động và giúp đỡ để học sinh không bỏ học; vận động học sinh trở lại lớp; cho trẻ khuyết tật đến trường; mở lớp học tình thương cho học sinh thất học, cơ nhỡ, khuyết tật; hỗ trợ giúp đỡ học sinh, sinh viên thuộc các gia đình nghèo, vượt khó vươn lên học tốt. Từ năm 2009 đến nay, các cấp hội khuyến học của Phú Thọ đã trao hơn 350 nghìn suất học bổng, quà, 2.800 xe đạp, hàng trăm nghìn cuốn vở và nhiều quần, áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đoàn thể tặng 99 nhà mái ấm khuyến học, mái ấm tình thương; hỗ trợ 160 lượt phụ nữ nghèo vay vốn khuyến học; khen thưởng hàng triệu lượt giáo viên, học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc; hỗ trợ xây dựng phòng học, mua trang thiết bị, máy tính, tặng tủ sách khuyến học... với tổng trị giá hơn 760 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình phải đạt danh hiệu "Công dân học tập", "Gia đình học tập"; mỗi cơ quan, đơn vị phải là "Ðơn vị học tập", mỗi cộng đồng phải là "Cộng đồng học tập".

Ngọc Long