Không thanh tra một đơn vị quá hai lần trong năm học

Thứ Sáu, 06-09-2019, 08:39
Lế khai giảng năm học mới 2019-2020 (Ảnh minh hoạ)

NDĐT- Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý sẽ không thanh tra quá hai lần trong một năm học đối với một đơn vị, trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột xuất.

Tại Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 do Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Văn Phúc vừa ký ban hành, Bộ GD-ĐT sẽ chú trọng mọt số nội dung liên quan đến xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra.

Về nội dung thanh tra năm học này, Bộ GD-ĐT sẽ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào thanh tra thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT.

Số lượng các cuộc thanh tra phải phù hợp với tình hình thực tế và công tác quản lý Nhà nước của địa phương. Tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Cụ thể với từng bậc học như sau: Mầm non, tập trung tranh tra, kiểm tra việc tổ chức mạng lưới trường lớp học, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục.

Giáo dục phổ thông: thanh tra, kiểm tra việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác tuyển sinh đầu cấp; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường; đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường học; thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt động liên kết đào tạo; tư vấn du học; thực hiện chế độ chính sách với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; hoạt động giáo dục có yếu tố nước ngoài...

Bộ GD-ĐT yêu cầu trong kế hoạch thanh tra cần phân biệt rõ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định. Thực hiện xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra. Đặc biệt, Bộ GD-ĐT lưu ý không thanh tra quá hai lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột xuất).

Với các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, các sở phải thường xuyên rà soát, cập nhập thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong GD-ĐT; kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và xử lý sai phạm theo quy định…

THANH XUÂN - Ảnh: QUÝ TÙNG