Không bao che cán bộ có liên quan đến gian lận điểm thi ở Hà Giang

Thứ Hai, 15-07-2019, 15:53
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

NDĐT- Ngày 10-6, Báo Nhân Dân Điện tử đã nhận được văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang thông tin về việc giải quyết, xử lý sai phạm, gian lận xảy ra trong kỳ thi tốt nghịệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Theo văn bản trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã họp phiên chuyên đề tháng 5, trong đó kết luận: “Kiểm điểm, làm rõ sai phạm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, tại Hà Giang”.

Cụ thể, giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hai đồng chí là cấp ủy viên cùng cấp có liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo việc gợi ý kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến việc nâng điểm thi cho học sinh.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy trực thuộc yêu cầu cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi tốtt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, báo cáo (bằng văn bản) giải trình, làm rõ trách nhiệm của cá nhân và gia đình về việc con mình được nâng điểm.

Cũng theo văn bản trên, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang nhất quán quan điểm "không có vùng cấm, không bao che" đối với sai phạm của cán bộ, đảng viên có liên quan.

KHÁNH TOÀN