Khởi động đánh giá chất lượng trường đại học ở Đông - Nam Á

Thứ Ba, 19-07-2016, 10:46
Họp báo công bố khởi động hệ thống đánh giá chất lượng trường đại học (Ảnh: Quốc Toản).

NDĐT - Ngày 19-7, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) diễn ra lễ công bố chính thức khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông - Nam Á - ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) và đánh giá thử nghiệm tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN vào tháng 1-2017.

Dự tính đến cuối năm 2016, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông - Nam Á sẽ tiến hành đánh giá được tổng số 220 chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học, thông qua 98 đợt đánh giá tại 28 trường đại học ở 8 quốc gia Đông - Nam Á. Tại Việt Nam có 61 chương trình đào tạo đại học và sau đại học được đánh giá thông qua 32 đợt. ĐHQGHN có 18 chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn của AUN.

Tháng 12-2009, chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN là chương trình đào tạo bậc đại học đầu tiên của Việt Nam và là chương trình thứ 6 của các trường đại học thuộc khối ASEAN được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. Tháng 1-2017 tới đây, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN sẽ là trường đại học đầu tiên tại khu vực Đông - Nam Á được đánh giá chất lượng.

Cùng với lần đầu tiên đánh giá chất lượng trường đại học, AUN-QA cũng công bố lần đầu tiên tài liệu về hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học. Tài liệu “Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học của AUN-QA” là công cụ để thực hiện việc đánh giá chất lượng trường đại học.

Đánh giá chất lượng trường đại học coi trường đại học là một tổng thể, trong đó có chiến lược, hệ thống và vận hành về bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ. Mục đích của đánh giá chất lượng là nhằm củng cố chất lượng đào tạo, nghiên cứu,dịch vụ một cách toàn diện, và đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ. Vì thế, việc đánh giá chất lượng ở cấp độ trường đại học sẽ tăng cường mục đích của Mạng lưới AUN-QA theo hướng bảo đảm chất lượng trường đại học ở Đông - Nam Á.

Để đạt mục tiêu làm cho khu vực ASEAN trở thành trung tâm giáo dục có chất lượng, cần phải xây dựng và duy trì các dịch vụ giáo dục có chất lượng cao ở cấp trường đại học, cấp quốc gia và cấp khu vực.Vì thế, AUN-QA tiếp tục phấn đấu để phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng nhằm giúp các trường bảo đảm các tiêu chuẩn đào tạo đã được công nhận quốc tế.

XUÂN KỲ