Hội khuyến học các tỉnh ĐBSCL vận động được hơn 210 tỷ đồng

Thứ Sáu, 31-07-2020, 14:25
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 31-7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cụm 8 - đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 24.

Trong sáu tháng đầu năm, mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương trong cụm 8 (gồm các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Cà Mau và thành phố Cần Thơ) vẫn được duy trì và mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn cụm có hơn 1.400 hội khuyến học cơ sở xã, phường, gần 20 nghìn chi hội và hơn 8.700 ban khuyến học với trên 3,6 triệu hội viên (tăng gần 98 nghìn hội viên). Trong đó, các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre những địa phương phát triển được nhiều hội viên. Số gia đình đăng ký gia đình học tập là trên 2,8 triệu gia đình, trên 7.200 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, gần 7.800 đơn vị đăng ký đơn vị học tập.

Hội Khuyến học các tỉnh trong cụm 8 đã vận động hơn 210 tỷ đồng cho quỹ khuyến học. Nhiều địa phương đã kịp thời cấp học bổng cho các em học sinh, nhằm hạn chế học sinh bỏ học sau đại dịch Covid-19 .

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền đề nghị, thời gian tới, Hội Khuyến học các địa phương tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục chú trọng thúc đẩy học tập trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, xây dựng mô hình học tập ở các đơn vị; quan tâm phát triển tổ chức hội trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và chú ý nâng cao chất lượng hội viên. Tăng cường phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học các địa phương cần phát triển quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức phong phú, phát triển quỹ khuyến học trong gia đình, dòng họ, dân cư, chú ý đến phát triển việc vận động quỹ khuyến khích người lớn học tập. Làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú để nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu về học tập, khuyến học, khuyến tài...

PHÙNG DŨNG