Hỗ trợ từ ngân sách cho giáo viên dạy học trên truyền hình

Thứ Bảy, 23-05-2020, 16:53
Hình ảnh giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học trên truyền hình

NDĐT- Các giáo viên của TP Hà Nội được Sở GD-ĐT triệu tập tham gia dạy học trên truyền hình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được hưởng mức hỗ trợ cho các giờ dạy học.

HĐND TP Hà Nội Khóa XV, Kỳ họp thứ 14 đã thông qua Nghị quyết số 01/2020/-HĐND về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội.

Theo đó, giáo viên dạy học trên truyền hình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 thuộc đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách.

Mức hỗ trợ đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục công lập bằng số kinh phí thanh toán cho số giờ dạy thêm theo quy định hiện hành. Số giờ dạy thêm được tính hỗ trợ không vượt quá số tiết tham gia dạy trên truyền hình sau khi quy đổi.

Các giáo viên thuộc cơ sở giáo dục ngoài công lập được hỗ trợ 160 nghìn đồng/giờ dạy (sau khi quy đổi tiết dạy học trên truyền hình thành số giờ dạy. Trợ giảng được hỗ trợ 140 nghìn đồng/giờ dạy (sau quy đổi).

Thời gian hỗ trợ được tính suốt thời gian dạy trên truyền hình trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nguồn kinh phí hỗ trợ lấy từ ngân sách TP.

THANH XUÂN