Hỗ trợ giáo viên ngoài công lập ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Tư, 25-03-2020, 08:02
Làm vệ sinh lớp học tại Trường Marie Curie trong thời gian học sinh nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: DUY LINH)

NDĐT - Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đề nghị công đoàn các trường ngoài công lập nắm bắt tình hình đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên và rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để nhận trợ cấp, hỗ trợ.

Ngày 25-3, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội vừa có văn bản gửi công đoàn các đơn vị thuộc khối ngoài công lập về việc chăm lo đời sống của cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và nhằm động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc khối ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội thực hiện trợ cấp đối với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Mỗi công đoàn các đơn vị trực thuộc khối ngoài công lập báo cáo với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình của cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị để thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời, rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để đề nghị Công đoàn Giáo dục Hà Nội trợ cấp.

Dịch Covid-19 đang gây ra tác động và làm ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Ngành giáo dục cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại, đặc biệt là đối với hệ thống giáo dục ngoài công lập. Việc học sinh nghỉ học dài ngày khiến các trường rơi vào cảnh khủng hoảng nguồn thu, đời sống nhiều giáo viên gặp khó khăn. Trước đó, ngày 18-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục đang gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đề xuất gỡ khó cho các cơ sở giáo dục để ứng phó dịch Covid-19

HOA LÊ