Hà Nội không tăng học phí bậc mầm non, phổ thông công lập

Thứ Ba, 07-07-2020, 15:58
Đại biểu HĐND thành phố phát biểu ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

Sáng 7-7, tại kỳ họp thứ 15, với 100% tỷ lệ đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội, năm học 2020-2021.

Theo đó, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội giữ nguyên như năm học 2019-2020 (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) theo quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 8-7-2019 của HĐND thành phố, nhằm chia sẻ với những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp điều kiện chi trả của phụ huynh hiện nay và nằm trong khung quy định của Chính phủ.

Cụ thể, đối với cấp học nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mức thu 217.000 đồng/tháng/học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn); thu 95.000 đồng/tháng/học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã, trừ các xã miền núi); thu 24.000 đồng/tháng/học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi.

Đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở mức thu 155.000 đồng/tháng/học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn); thu 75.000 đồng/tháng/học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã, trừ các xã miền núi); thu 19.000 đồng/tháng/học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi.

Mức thu học phí của Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội, năm học 2020-2021, cũng được giữ nguyên như năm học 2019-2020.

Cụ thể, Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long mức thu là 900.000 đồng/tháng/học sinh. Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội, ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; ngành nông, lâm, thủy sản mức thu 750.000 đồng/tháng/học sinh. Ngành khoa học tự nhiên; ngành kỹ thuật, công nghệ; ngành thể dục thể thao, nghệ thuật; ngành khách sạn, du lịch mức thu là 800.000 đồng/tháng/học sinh.

AN TRÂN; Ảnh: DUY LINH