Hà Nam hoàn thiện việc chọn sách giáo khoa lớp 1

Thứ Sáu, 15-05-2020, 17:24
Hội đồng chọn SGK lớp 1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

NDĐT - Thực hiện Thông tư số 01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông, đến nay, hội đồng chọn SGK trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Hà Nam đã lựa chọn xong bộ sách phù hợp nhất cho đơn vị mình, với phương châm chất lượng chuyên môn đặt lên hàng đầu.

Theo đó, tỉnh Hà Nam đã ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020-2021 với sáu nhóm và 32 tiêu chí cụ thể. Đồng thời, yêu cầu hội đồng chọn SGK của các cơ sở giáo dục nghiên cứu, thảo luận đánh giá kỹ từ năm bộ với 45 đầu sách trước khi bỏ phiếu chọn ra một bộ SGK bảo đảm sát với thực tiễn giáo dục của địa phương, bao gồm bảo đảm tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh.

Là một cô giáo sẽ tham gia dạy lớp 1 và là thành viên của hội đồng chọn SGK của Trường Tiểu học xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Nguyễn Thị Thu cho biết: Chính chúng tôi là những người tiếp cận và hướng dẫn các em trong chương trình giáo dục phổ thông mới này cho nên luôn nhận ý thức được trách nhiệm của mình là phải thật thận trọng. Chúng tôi phải so sánh trong năm bộ sẽ chọn ra ưu điểm của từng bộ, bộ nào có ưu điểm nhất phù hợp với tình hình nhận thức của học sinh nhưng phải phù hợp với tình hình của địa phương, để áp dụng vào phương pháp lựa chọn và để chọn ra một bộ sách triển khai trong năm học 2020 - 2021.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý: Hiện nay, nhà trường đã lựa chọn được tám môn học bắt buộc từ các bộ sách khác nhau một cách kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường và chúng tôi chịu trách nhiệm với bộ SGK mà hội đồng chọn SGK nhà trường đã lựa chọn.

Tinh thần chỉ đạo của tỉnh Hà Nam là SGK mới lớp 1 được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông 2018, với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Chọn lựa mẫu SGK có quan điểm biên soạn, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Chị Hoàng Thị Liên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý chia sẻ: Trên góc độ phụ huynh tôi mong muốn rằng bộ SGK mới này không những phù hợp với kiến thức, lượng kiến thức phải bảo đảm cho con em mình tiếp thu được, nó không quá tải nhưng cũng không hời hợt, đồng thời hình thức trình bày của cuốn sách phải phong phú, đa dạng. Tạo được hứng thú cho các em vì các em là học sinh lớp 1. Sau một thời gian nghiên cứu khá kỹ lưỡng, hội đồng chọn SGK nhà trường trong đó đại diện phụ huynh chúng tôi cũng được tham gia đã chọn ra được bộ sách mà chúng tôi tâm đắc.

Đến nay các cơ sở giáo dục của tỉnh Hà Nam đã cơ bản chọn xong bộ sách cho từng đơn vị. Trong quá trình lựa chọn SGK, các nhà trường luôn quan tâm xem xét nội dung sách, chú trọng việc rèn cho học sinh khả năng tự học, tự bồi dưỡng phẩm chất và vận dụng kiến thức đã học cho học sinh ở mức độ nào và chịu trách nhiệm về quyết định lựa chọn của đơn vị mình, đồng thời tổ chức dạy, học bảo đảm chất lượng.

Ông Nguyễn Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam cho biết: Việc lựa chọn SGK cho các cơ sở phổ thông của tỉnh Hà Nam được thực hiện với phương châm chất lượng chuyên môn đặt lên hàng đầu, phải có nghiên cứu sâu lựa chọn kỹ, chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa để lựa chọn bộ SGK có chất lượng tốt phù hợp với điều kiện thực hiện giáo dục ở Hà Nam.

ĐÀO PHƯƠNG