ĐHQG Hà Nội xét tuyển 15 ngành tuyển sinh sau đại học

Thứ Sáu, 07-02-2020, 17:02
(Ảnh minh hoạ: VNU)

NDĐT- Năm 2020, sẽ có 15 ngành tuyến sinh sau đại học theo phương thức xét tuyển tại ĐHQG Hà Nội, đào tạo tại năm Khoa, Trường thành viên là: Trường đại học Kinh tế, Trường đại học Việt Nhật, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Khoa Quốc tế, Viện quốc tế Pháp ngữ.

Thông tin từ ĐHQG Hà Nội, các đơn vị thực hiện, hoặc dự kiến thực hiện xét tuyển sau đại học năm 2020 gồm: Trường Đại học Việt Nhật với 8 chuyên ngành, Trường đại học Kinh tế với 2 chuyên ngành; Khoa Quản trị và Kinh doanh 2 chuyên ngành; Khoa Quốc tế 1 chuyên ngành, Viện Quốc tế Pháp ngữ 2 chuyên ngành.

Các ngành cụ thể như sau: Quản trị các tổ chức tài chính, Quản lý công (Trường đại học Kinh tế); Chính sách công, Công nghệ nano, Khu vực học, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạ tầng, Quản trị kinh doanh, Biến đổi khí hậu và Phát triển, Lãnh đạo toàn cầu (Trường Đại học Việt Nhật); Quản trị kinh doanh, Quản trị an ninh phi truyền thống (Khoa Quản trị và Kinh doanh); Quản trị tài chính (Khoa Quốc tế); Hệ thống thông minh và đa phương tiện, Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Viện Quốc tế Pháp ngữ).

Các nội dung xét tuyển sẽ gồm có hồ sơ, phỏng vấn bài luận (nếu có) ngoại ngữ (điều kiện).

THANH XUÂN