Chế độ khen thưởng mới cho học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế

Thứ Sáu, 18-09-2020, 11:51
Những học sinh đoạt Huy chương tại Olympic Sinh họ quốc tế năm 2020

Quy định mới nhất về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, áp dụng từ ngày 1-11.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Theo đó, tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học sinh, sinh viên đạt một trong các thành tích: Hai lần liên tục đoạt Huy chương vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; Đoạt Huy chương vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới. 

Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau: Đoạt Huy chương vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; Đoạt Huy chương bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc Huy chương vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á. 

Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau: Đoạt Huy chương bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương vàng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; Đoạt Huy chương đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc Huy chương bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á. 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau: Đoạt Huy chương đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương bạc trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; Đoạt Huy chương đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á. 

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau: Đoạt Huy chương đồng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học; Đoạt Huy chương bạc hoặc Huy chương đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á; Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự trong các kỳ thi quốc tế theo quy định; Đoạt giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba trong các kỳ thi quốc gia theo quy định; Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước cao nhất theo quy định.

Về mức tiền thưởng, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:Huy chương vàng hoặc giải nhất 55 triệu đồng; Huy chương bạc hoặc giải nhì 35 triệu đồng; Huy chương đồng hoặc giải ba 25 triệu đồng; Khuyến khích 10 triệu đồng. 

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:Huy chương vàng 35 triệu đồng; Huy chương bạc 25 triệu đồng; Huy chương đồng 10 triệu đồng; Khuyến khích 8 triệu đồng. 

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau: Huy chương vàng 25 triệu đồng; Huy chương Bạc 10 triệu đồng; Huy chương đồng: 8 triệu đồng; Khuyến khích 5 triệu đồng. 

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quy định được thưởng theo mức sau: Giải nhất 4 triệu đồng; Giải nhì 2 triệu đồng;  Giải ba 1 triệu đồng. 

Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.

Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi theo quy định được hưởng 2 lần mức thưởng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-11.

HOA LÊ