Bộ GD-ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ giáo trình có hình ảnh “đường lưỡi bò”

Thứ Năm, 07-11-2019, 14:53

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có văn bản gửi Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, yêu cầu Trường dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia… đồng thời tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại Trường.

Liên quan đến vụ việc Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng giáo trình có bản đồ chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp, Bộ GD-ĐT vừa có văn bản số 5044/BGDĐT-GDĐH, gửi tới Trường, yêu cầu rà soát, báo cáo việc sử dụng giáo trình theo quy định của pháp luật.

Công văn yêu cầu Trường dừng ngay việc sử dụng, lưu hành; khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo.

Trường cần tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của tất cả các giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường, bảo đảm tất cả giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ GD-ĐT, Luật Giáo dục đại học quy định: "Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập" (điểm c, Khoản 2 Điều 36). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28-1-2011 Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học.

Giáo trình có in hình “đường lưỡi bò chín đoạn” được đưa vào giảng dạy tại Khoa Tiếng Trung – Nhật, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từ năm học này và vừa mới được sinh viên phát hiện. Bản đồ có hình “đường lưỡi bò chín đoạn” nằm trong trang 36 cuốn Đọc sơ cấp 1 “Developing Chinese” và trang 32 cuốn Nghe sơ cấp 1 “Developing Chinese”. Số lượng phát hành là khoảng hơn 700 cuốn.

Lãnh đạo nhà trường giải thích giáo trình này do Khoa tự đánh giá, in ấn và bán cho sinh viên mà chưa qua quy trình đánh giá, xem xét, thẩm định của Trường. Hiện Nhà trường đã cho thu hồi, tiến hành tiêu hủy những giáo trình này.

THANH XUÂN