Bộ GD-ĐT ứng dụng CNTT hiệu quả trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học

Thứ Hai, 05-08-2019, 19:50
Tại Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Cổng thông tin tuyển sinh và các hệ thống nghiệp vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả, hoàn thành việc đăng ký dự thi và nguyện vọng xét tuyển của thí sinh

NDĐT- Tích cực đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, đến nay, 82% các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản lý trường học; 90% cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả phần mềm đánh giá học sinh tiểu học; 40% phần mềm quản lý trường học đã kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tiếp với cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Năm học 2018-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tích cực triển khai hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai chính phủ điện tử của Bộ.

Kết quả cho thấy, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GD-ĐT đã cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và bốn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.100% lãnh đạo, chuyên viên Bộ được cấp và sử dụng chữ ký số để tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử và công việc hằng ngày.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông được triển khai tại 63 sở GD-ĐT, 710 phòng GD-ĐT và 52.900 cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học bước đầu triển khai đối với công tác tuyển sinh và thống kê ngành.

Bộ GD-ĐT đã ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông làm cơ sở để kết nối, liên thông, trao đổi dữ liệu giữa phần mềm quản lý giáo dục ở địa phương với cơ sở dữ liệu của ngành. 82% các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản lý trường học; 90% cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả phần mềm đánh giá học sinh tiểu học; 40% phần mềm quản lý trường học đã kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tiếp với cơ sở dữ liệu ngành của Bộ. 63 sở GD-ĐT và hơn 300 trường ĐH, CĐ trên cả nước đã triển khai e-office kết nối với Bộ GD-ĐT.

Đối với Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019, Cổng thông tin tuyển sinh và các hệ thống nghiệp vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả, hoàn thành việc đăng ký dự thi và nguyện vọng xét tuyển của thí sinh với hơn 880.000 thí sinh, hơn 650.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học với tổng số hơn hai triệu nguyện vọng.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá được đẩy mạnh. Gần 5.000 bài giảng điện tử e-learning có chất lượng đã được xây dựng và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa; trên 900 đề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng; trên 7.500 luận án tiến sĩ; gần 30 nghìn câu hỏi trắc nghiệm và dữ liệu trường học kết nối. Gần 40% số lượt giáo viên được tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó 29% giáo viên có thể thiết kế bài giảng e-learning hỗ trợ học sinh tự học.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục như: hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin ở địa phương còn thiếu đồng bộ, nhiều nơi còn thiếu cả về số lượng, chất lượng (đặc biệt những vùng khó khăn); sự kết nối liên thông dữ liệu giữa hệ thống thông tin quản lý ở các cơ sở giáo dục, sở GD-ĐT với Bộ GD-ĐT chưa hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và các hoạt động dạy - học, Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành với sáu cấu phần. Đồng thời, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

THANH XUÂN - Ảnh: DUY LINH