Bộ GD-ĐT tinh giản môn học với nhiều chỗ “Không dạy”, “Khuyến khích học sinh tự đọc”

Thứ Ba, 31-03-2020, 18:40
Học sinh THPT trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh minh hoạ: THUỲ LINH)

NDĐT- Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 cho các cấp học tiểu học, THCS, THPT. Trong đó, ở từng môn học, Bộ GD-ĐT nêu rõ nội dung điều chỉnh của mỗi bài học với các hướng dẫn như: “Khuyến khích học sinh tự đọc”; hay “Không dạy”, “Không thực hiện ”…

Bộ GD-ĐT đã có các văn bản về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 gửi tới các sở GD-ĐT để thực hiện dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học.

Một phần hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD-ĐT cho môn Địa lý bậc THCS

Ở bậc THCS và THPT, đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào các nội dung hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học. Đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học theo điều kiện thực tiễn.

Bộ GD-ĐT yêu cầu không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản, các nội dung Bộ đã có hướng dẫn: “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự đọc/xem/thực hiện”.

Đối với tiểu học, Bộ GD-ĐT cũng ban hành hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020. Các cơ sở giáo dục tiểu học căn cứ vào hướng dẫn này thực hiện để bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức dạy các môn tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để dạy các môn bắt buộc…

Bộ GD-ĐT giảm bớt một số nội dung của bậc tiểu học.

Việc tổ chức đánh giá học sinh bậc tiểu học, Bộ GD-ĐT yêu cầu phải tổ chức đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ khác nhau phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định, không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung đã được yêu cầu giảm bớt hoặc các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.

Bộ GD-ĐT dự kiến tinh giản chương trình học từ 5-7 tuần

[Infographic] Các mốc thời gian áp dụng cho năm học 2019-2020

HOA LÊ - MẠNH XUÂN