Bảy khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu

Thứ Hai, 26-08-2019, 08:48
Học sinh tiểu học (Ảnh minh hoạ)

NDĐT - Theo quy định, có bảy khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu.

Theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có bảy khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu, gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Trước khi bước vào năm học mới, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản số 3213/SGDĐT-KHTC về việc điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục trực thuộc, trong đó Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các đơn vị thực hiện theo đúng quy định về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

THANH XUÂN - Ảnh: THUỲ LINH