Xử lý nghiêm hành vi phân biệt đối xử với du khách nước ngoài

Thứ Sáu, 20-03-2020, 18:07
Ảnh minh họa: Du khách nước ngoài ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự.

NDĐT - Ngày 20-3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 1169/BVHTTDL-TCDL gửi các địa phương đề nghị rà soát, xử lý việc phân biệt đối xử với du khách nước ngoài.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2052/VPVP-KGVX ngày 17-3-2020 về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các sở quản lý du lịch chủ động triển khai, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố rà soát tình hình du khách nước ngoài trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp phân biệt đối xử với khách du lịch của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch).

Bộ cũng đề nghị các sở quản lý du lịch công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch tại địa phương để khách du lịch tiếp cận sử dụng dịch vụ.

Bộ cũng yêu cầu các sở quản lý du lịch triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành du lịch, nhất là tại các điểm, khu du lịch, các cơ sở dịch vụ trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế về khai báo sức khỏe du lịch và các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ cũng đề nghị các sở quản lý du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên cập nhật các chính sách phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho du khách và hình ảnh của điểm đến, có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng hiện nay để sớm phục hồi hoạt động du lịch tại địa phương trong thời gian sớm nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

KHÁNH NGUYÊN