Việt Nam tiếp tục trở thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế

Thứ Hai, 29-04-2019, 13:44

NDĐT – Ngày 29-4, Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế trong bốn tháng đầu năm 2019, lượng khách liên tục đạt trên mức 1,4 triệu lượt mỗi tháng kể từ đầu năm.

Cụ thể, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 4 ước tính đạt hơn 1,4 triệu lượt người, tăng 4,2% so với tháng trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng 5,9%; bằng đường bộ giảm 10,3%; bằng đường biển tăng mạnh 120,5%.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến nước ta tháng 4/2019 tăng 9,5%, trong đó khách đến từ châu Á tăng 11,5%; từ châu Âu tăng 4,3%; khách đến từ châu Mỹ và châu Đại Dương cùng có mức tăng 1%; từ châu Phi tăng 16,4%.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần sáu triệu lượt người, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 5,4%; bằng đường bộ đạt gần 1,2 triệu lượt người, tăng hơn 21%; bằng đường biển đạt gần 120 nghìn lượt người, giảm 15,9%.

Trong bốn tháng đầu năm hầu hết khách đến từ các thị trường chính đều tăng, chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tốc độ tăng cao nhất vẫn là khách đến từ các nước châu Á với gần 4,5 triệu lượt người, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hàn Quốc đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 23,2%; Nhật Bản 302,8 nghìn lượt người, tăng 8,2%;; khách đến từ Trung Quốc tuy vẫn đạt mức cao nhất với hơn 1,7 triệu lượt người nhưng giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khách đến từ châu Âu ước đạt hơn 891 nghìn lượt người, tăng 5,7% so cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Pháp đạt gần 120 nghìn lượt người, tăng 4,5%; Vương quốc Anh 124 nghìn lượt người, tăng 4,9% …

Khách đến từ Châu Mỹ đạt hơn 375 nghìn lượt người, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Mỹ đạt 281 nghìn lượt người, tăng 6,7%, Canada đạt hơn 68 nghìn lượt người, tăng 4,1%.

Khách đến từ châu Đại Dương đạt hơn 163 nghìn lượt người, tăng 0,4%, trong đó khách đến từ Australia đạt hơn 147,2 nghìn lượt người, giảm 0,3%.

Khách đến từ châu Phi đạt 16 nghìn lượt người, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018.

X.B