Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thứ Hai, 16-09-2019, 02:30

Ngày 15-9, tại Khu di tích Kiếp Bạc (TP Chí Linh), tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tưởng niệm 719 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một trong những vị anh hùng nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Ông giữ vai trò trụ cột của nhà Trần và là vị tướng có đóng góp to lớn trong ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông. Với tầm vóc lịch sử quan trọng và những phẩm chất tốt đẹp của một vị tướng tài, sau khi mất, ông được nhân dân thần thánh hóa và lập đền thờ trên cả nước; trở thành một vị phúc thần linh hiển phò trợ nhân dân chống lại tai nạn, dịch bệnh và giặc ngoại xâm.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Lễ tưởng niệm 577 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng dân tộc, các danh nhân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Bên cạnh phần lễ với nhiều nghi thức trang trọng, còn có các hoạt động: Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, Hội hoa đăng và bắn pháo bông, trình diễn nghệ thuật múa rối nước, Giải đua thuyền truyền thống, Liên hoan Diễn xướng hầu Thánh, các trò chơi dân gian…


PV