[Infographic] Du lịch hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ Bảy, 29-12-2018 20:35

NDĐT-Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 16-1-2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2018, ngành du lịch đã triển khai nhiều chính sách, biện pháp nhằm thu hút khách du lịch và kết quả về đích với 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tiệm cận mục tiêu 2010.

XUÂN BÁCH - ĐĂNG PHI