Hợp tác phát triển du lịch vùng Ðông Nam Bộ

Thứ Hai, 29-06-2020, 01:39

Ngày 28-6, tại tỉnh Tây Ninh, diễn ra lễ ký thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Ðông Nam Bộ. Ðến dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố. Ðây là hoạt động liên kết hợp tác giữa UBND các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và Ðồng Nai, nhằm triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các địa phương tham gia thỏa thuận nhằm tạo lập không gian du lịch thống nhất để cùng phát triển, tăng sức cạnh tranh; đồng thời coi trọng bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, phong tục tập quán địa phương. Mục tiêu nhằm tăng tỷ lệ khách du lịch từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh Ðông Nam Bộ và ngược lại, góp phần hồi phục ngành du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần chú ý tập trung vào các nhóm giải pháp sau: Tăng cường liên kết kêu gọi đầu tư tư nhân, FDI vào cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh liên kết phát triển nguồn nhân lực của ngành góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao dân trí và bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc; liên kết trong phát triển sản phẩm và công tác quảng bá, truyền thông cần phải có chiến lược cụ thể của mỗi địa phương; phát triển du lịch vùng phải gắn với xu hướng du lịch thông minh và du lịch có trách nhiệm để phát triển bền vững…

Theo Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, các địa phương trong vùng cần đoàn kết để thực hiện trọn vẹn năm chữ "Kết" sau: Kết nối xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng; kết nối kêu gọi đầu tư phát triển du lịch vùng; kết nối trong công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu; kết nối trong đào tạo nguồn nhân lực; kết nối nhưng không hòa lẫn, mỗi địa phương đều định vị được sản phẩm đặc sắc để tạo nên chuỗi giá trị, hệ sinh thái du lịch vùng đặc sắc, riêng có.

PV