Bắc Kạn phát triển sản phẩm du lịch

Thứ Tư, 03-06-2020, 02:45

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2030. Theo đó, tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, như: cải tạo, nâng cấp giao thông khu du lịch hồ Ba Bể, An toàn khu Chợ Đồn; kêu gọi thu hút đầu tư vào hồ Nặm Cắt (TP Bắc Kạn); phát triển nhân lực du lịch; điều tra, đánh giá nhu cầu, thị hiếu khách du lịch; thực hiện đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và du lịch nông thôn…

Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025, thu hút 32 nghìn lượt khách quốc tế và một triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.960 tỷ đồng; đến năm 2030, thu hút 50 nghìn lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 4.200 tỷ đồng.

PV